Ny daginstitution, Holstebro

PROJEKT

Nybyg - daginstitution

PERIODE

1/6 2021 - 1/6 2022

BYGHERRE

Holstebro Kommune

ARKITEKT

Pluskontoret A/S

ENTREPRISE

Tømrer- & Snedkerentreprisen

Holstebro Kommune opfører en ny daginstitution ved Nørre Boulevard Skole. Daginstitutionen skal rumme ialt 148 børn bestående af 3 vuggestue grupper med 16 børn, 4 børnehave grupper med 25 børn. Nybyggeriet vil blive på ca. 1.700 m2, bruttoetageareal.

Den nye daginstitution bliver udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne vil fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der bliver samtidig lagt vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger bliver indrettet med størst mulig fleksibilitet for sammenlægning af lokaler. Æstetisk og miljømæssigt er det vigtigt for Kommunen, at hvert rum i den nye bygning giver brugeren en oplevelse af kvalitet.