JÆTTEHØJPARKEN OG FRIGGPARKEN - HOLSTEBRO

PROJEKT

Opførelse af 40 rækkehuse 

Jættehøjparken og Friggparken

Trekanten, Holstebro

PERIODE

1/10 2019 til 1/5 2022

BYGHERRE

NordvestBo og Boligselskabet Holstebro

ARKITEKT

Atra Arkitekter A/S

ENTREPRISE

Hovedentreprise

 
 

 

Bjarne Thomsen Tømrer- & Snedkerfirma ApS har hovedentreprisen ved opførelsen af 40 rækkehuse, Jættehøjparken og Friggparken i Trekanten, Holstebro.

Det er Boligselskabet Holstebro og NordvestBo, som hver er bygherre for 20 almene boliger. 

Det nye almene projekt skal binde boligområdet bedre sammen og er ideelt for bl.a. par, børnefamilier, ældre og pendlere. Projektet vil tilføre endnu mere mangfoldighed til området, som nu får flere helt nye og tidssvarende boliger.

Udover opførelse af de 40 rækkehuse, etableres et nyt og omfattende stisystem til gavn for beboerne i området, og borgerne i Holstebro. Boligministeriet har bevilget 74 mio. kroner til udvikling af området.