Renovering af 5 boligblokke - Engparken - 7830 Vinderup

PROJEKT

Renovering af 5 boligblokke i Engparken Vinderup

PERIODE

1/4-2020 til 1/6-2023

BYGHERRE

Boligforeningen Bomidtvest

ARKITEKT

Meisner og Sigh

ENTREPRISE

Tømrerentreprisen

Vi har tømrerentreprisen ved renovering af de 5 boligblokke i Engparken i Vinderup.

Engparken er en almen etageboligbebyggelse opført i 1970´erne og består af 60 boliger fordelt på 5  to-etagers boligblokke. Det samlede bruttoetageareal er på 4.700 m2.

Der er tale om en gennemgribende renovering mhp. at opnå en højere boligstandard og komfort.