Renovering af Ryde Kirke

Et spændende projekt i denne smukke gamle kirke, hvor vi særdeles skånsomt har renoveret tagkonstruktionen pga. råd.

Vi har udskiftet stolene i tagkonstruktionen i apsis. De nye elementer til tagkonstruktionen har vi lavet på værkstedet efter den oprindelige model.

Ryde Kirke er fra ca. år 1150, og renoveringen har krævet tilladelse fra Nationalmuseet. Nationalmuseet har stillet krav om ingen yderligere indgriben i det gamle murværk.