Vicevært-faciliteter

PROJEKT

Nybyg - viceværtfaciliteter

PERIODE

1/4 2021 - 1/4 2022

BYGHERRE

NordVestBo

ARKITEKT

Gjørtz Andersen Arkitekter A/S

ENTREPRISE

Tømrer- & Snedkerentreprisen

For det almene boligselskab NordVestBo er vi igang med tømrerentreprisen på nye vicevært-faciliteter. Projektet omfatter ialt:

Område 1 - Heimdalsparken, Holstebro

Nybygning, viceværtsfaciliteter 155 m2

Ombygning af eksisterende garage 207 m2

Nye udvendige belægninger

Område 2 - Skovgården, Holstebro

Nybygning, viceværtsfaciliteter 263 m2

Nybygning, carport 98 m2

Cykelparkering/containerplads/lager 107 m2

Nye udvendige belægninger mv.

Område 3 - Ådalen, Struer

Nybygning, viceværtsfaciliteter 253 m2

Nybygning, carport 98 m2

Nybygning, depot 55 m2

Nye udvendige belægninger mv.